Home & Garden

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik anlayışımız Sürdürülebilirlik ve insana odaklılık tüm şirket faaliyetlerimizin merkezinde yer almaktadır. Öncelikli hedefimiz; müşterilerimiz, çalışanlarımız ve şirketimiz için değer yaratmaktır. Bunu başarmak için, sürdürülebilirlikte üst düzey bir performans sağlamamız gereklidir. Daha anlaşılır bir şekilde:   Finansal performans Başarılı ürünler, müşteriler, çalışanlar ve tedarikçilerle birlikte; dürüst ve güvenilir ilişkiler aracılığıyla şirketin devamlılığının güvence altına alınması.   Sosyal performans Daha cazip çalışma koşullarını yaratmak ve iyi bir kurumsal vatandaş olarak sosyal sorumluluklarımıza bağlı kalmak.   Ekolojik performans İşletme faaliyetlerimizin çevreye olan etkisini an aza indirmek ve kaynakları verimli kullanmak.   Sürdürülebilirlik yönetimi Sürdürülebilirlik yönetimi; şirketin sürdürülebilirlik performansının sürekli ve sistematik bir şekilde iyileştirilmesine hizmet eder. Burada, sürdürülebilirliğin aktif bir şekilde yönetilmesi işletme ortamının kayıtlarının tutulması anlamına gelmektedir.  İş çevremizle aktif iletişimimizi korumaktayız. 2013 yılında, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz gibi şirket içi ve şirket dışı katılımcılar ile sürdürülebilirlik üzerine dünya çapında bir araştırma yaptık. Bu anketin sonucunda, 2020 için sürdürülebilirlik hedeflerimiz, katılımcılarımızın gereksinimlerine göre tasarlanmıştır. Hedeflerimiz, sürdürülebilirlik için altı eylem alanını içerir.   Çevreyi koruma geleneği Çevre yönetimi, şirketlerin çevreye karşı performansının sürekli, sistematik bir şekilde iyileştirilmesine hizmet eder. Temel doğal kaynakların korunması ve çevrenin zarar görmemesi için küresel sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Kärcher; sürdürülebilirlikte geleceğe yönelik şirket gelişiminin en önemli ayağında çevrenin korunmasının kaçınılmaz olduğunu yıllar önce fark etmiştir. Bu doğrultuda; yenilik, üretim, çalışma güvenliği ve çevrenin korunmasına bağlılık kurumsal felsefemiz haline gelmiştir. Tüm üretim tesislerimizde çevresel standartlara mutlaka uyulmaktadır. 1996 yılından itibaren çevre yönetim sistemi uygulanan Almanya Winnenden' deki tesisimiz, tüm dünyada geçerli olan ISO 14001 sertifikasını sektörde alan ilk tesis olmuştur. Dünyada var olduğumuz her noktada bu standartları korumak istiyoruz. Kärcher'de tesis bazlı çevresel koruma, önemli bir çok konuyu da içermektedir. Tesislerimizde bulunan çevre mühendisleri yardımıyla, çevresel önlemlerin uygulanmasını sağlamak ve gündelik çalışmalarımızda atıkların ayrıştırılması ve kaynakların ekonomik kullanılması gibi çevresel konuları gözlemlemek için çalışıyoruz. Aynı zamanda dünyadaki tüm Kärcher tesislerinde çevreyle dost teknolojileri teşvik ediyoruz.   Kärcher Mesleki Ahlak Kuralları İnsan haklarına ve yasalara saygı Tüm ülkelerde insan haklarına, ilgili yasalara, değerlere, standartlara ve sosyal sistemlere saygı duyuyoruz.   Ayrımcılık Cinsiyet, yaş, milliyet, engellilik, sosyal ve cinsel yönelim ile ilgili hiçbir ayrımcılığa tolerans göstermiyoruz. Fırsat eşitliğini destekliyoruz.   Çocuk işçiler Çocuk işçiliğini reddediyoruz ve çalışanlarımızın minimum yaşı için yasal yönetmelikleri uyguluyoruz.   Zorla çalıştırma ve ceza verme Zorla çalıştırmayı, çalışanların fiziksel cezalandırılmalarını, tehdit veya taciz edilmelerini reddediyoruz.   Yolsuzluk Her türlü yolsuzluğu reddediyoruz   Sendikal özgürlük Çalışanlarımıza sendikal özgürlük tanıyoruz. Çalışan temsilcileri ile güven temelinde birlikte çalışıyoruz.   Adil ücretler ve çalışma saatleri Ücretler ve sosyal haklar, bölgesel olarak yürürlükte bulunan yasal gerekliliklere uygundur.   Sağlık ve güvenlik Çalışanlarımızı iş yerindeki tehlikelere karşı korumakta, çeşitli tedbirler alarak sağlık ve güvenliğe önem göstermekteyiz   Çevreyi koruma Ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve süreçlerimizi çevreye uygun biçimde tasarlamaktayız. Faaliyet gösterdiğimiz her yerde, çevre gerekliliklerine uymakta ve doğal kaynakları sorumlu bir şekilde kullanmaktayız.   Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz Bölgesel ve dünya çapında sosyal sorumluluk, Kärcher' de her zaman önceliğe sahiptir. Kar amacı gütmeyen organizasyonların güvenilir bir iş ortağı olarak, çalışanlarımız ve toplum için daha yaşanabilir bir dünya sağlamaya çalışıyoruz. Çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak anıtların korunmasına katkı sağlıyor; eğitim, bilim ve araştırmayı teşvik ediyoruzuz.   Sosyal sponsorluk ve bağışlar Bizim için sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmenin doğal bir parçası, kar amacı gütmeyen saygın proje ve organizasyonları desteklemektir. Neler yapıyoruz? Çok sayıda farklı kuruluşu, eğitim kurumunu, kültürel organizasyon ve vakıfları destekliyoruz. Bunu yaparken, kendi faaliyet alanlarımıza yakın coğrafi bölgelerde bulunan kuruluşlara yoğunlaşıyoruz. Sponsorluklarımız arasında maddi yardım ve çekiliş ile promosyon amaçlı hediyeler ve Kärcher çalışanları tarafından yürütülen temizlik projeleri bulunmaktadır.   Kültürel sponsorluk Sosyal sorumluluk almak, aynı zamanda sanat ve kültür alanlarında hizmet etmek anlamına da gelmektedir. Kültürel sponsorluklarımız sayesinde, geçmişten günümüze gelen tiyatro binalarının korunmasına katkı sağlıyoruz. Neler yapıyoruz? "Üstün performans temizlik ve değerlerin korunması" Kärcher misyonu içerisinde de yer almaktadır. Bir temizlik uzmanı olarak, dünya çapında sanat eserlerinde ve anıtlarda, 30 yılı aşkın bir süredir temizlik projeleri gerçekleştirmekteyiz. Amacımız bu kültürel mirasların gelecek nesiller için korunmasını sağlamaktır. Bu çalışmalar her zaman restorasyonu yapan kişiler, sanat tarihçileri ve diğer uzman bilim adamları ile sıkı bir işbirliği içinde yapılmaktadır. Böylece her bir proje için en iyi temizlik yönteminin kullanılması güvence altına alınır. Kärcher dünyayı temizliyor! Bu slogan, bizim için bir önceliktir. Rio de Janeiro'da bulunan Christ the Redeemer heykelinden, Berlin'de bulunan Brandenburg Kapısına kadar yetkinliğimizi ve deneyimimizi, dünyanın tüm kıtalarında 100'den fazla sıra dışı temizlik projeleriyle zaten göstermiş bulunmaktayız. Bu sıra dışı kültürel sponsorluklar aracılığıyla Kärcher, basit bir bağıştan çok daha fazlasını yaparak, kültürel mirasımıza eşsiz ve kişisel bir katkı sağlamaktadır. Sadece maddi destek sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda deneyimimizi, bilgimizi ve teknolojimizi de hizmete sunuyoruz.   Kar amacı gütmeyen organizasyonlar ile işbirliği Çok sayıda küçük ölçekli projelere ek olarak Kärcher, çeşitli kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile de uzun vadeli, daha büyük ölçekli projeler  yürütmektedir. Güvenilir bir iş ortağı olarak; bölgesel, ulusal ve küresel temizlik projelerini yıllar boyunca destekliyoruz.   Sosyal kurumlar ile işbirliği 15 yılı aşkın bir süredir, Kärcher Hayırseverler ve Paulinenpflege Winnenden e.V. ile birlikte çalışmaktadır. Obersontheim 'de bulunan Franconian atölyelerinde ve Backnang atölyelerinde zihinsel engelli yaklaşık yüz kişi ile birlikte çalışmaktayız. Bizim için parça birleştirme ve paketleme departmanlarında çalışmaktadırlar. Düzenlenmiş gündelik çalışma aracılığıyla, bu kişilerin sosyal yaşamda aktif bir rol oynamaları mümkün olmaktadır. Bu şekilde normal hayata daha kolay geri dönebilirler   Hedefimiz: çevresel uygulamalarda sürekli iyileştirme Kärcher temizlik makinelerinin her yeni nesli, daha verimli ve daha çevreyle dost olmalıdır. Bunun için üretimde çevre dostu yöntemler kullanırken, üretilen makinelerin de aynı verimlilikte çalışması için Kärcher, üzerine düşen tüm gereklilikleri yerine getirmektedir   Ürün geliştirme süreçlerinde çevrenin korunması Sürdürülebilirlikte istikrar hedefimizdir. Kärcher, yıllardır bu hedefte ilerlemektedir. Yeni ürünlerin tasarlanmasında, Kärcher "yaşam çevrimi düşüncesi" terimi ile yönlendirilir. Bunun anlamı, planlama aşamasından itibaren ürünün kullanım ömrünün tamamının dikkate alınmasıdır. Geliştirme sürecinde, ürünün kullanım ömrünün tüm aşamaları çevresel konular açısından analiz edilir ve çevresel etkileri mümkün olduğunca en aza indirmek için en üst düzeye getirilir.   Ham madde üretimi Ürünlerimiz yüksek kaliteli ham maddelerden üretilmektedir. İyi malzemeler Kärcher temizlik makinelerinin kullanım ömrünü önemli ölçüde arttırmakta ve böylece çevrenin korunmasına katkı sağlamaktadır.   Parça imalatı Çevresel konular söz konusu olduğunda, tedarikçilerimizle sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Zararlı madde bulunmaması ve verimli bir çevre yönetimi bizim önceliklerimizdir.   Üretim Üretim süreçlerimizde çevresel duyarlılığı üst seviyede tutmaktayız. Bu yüzden sürekli iyileştirmeler için çaba harcıyoruz ve yenilikçi süreçler ile çevreye etkimizin daha da düşürülmesi için çabalıyoruz. (Isı geri kazanımı, su ıslahı, güneş enerjisi, vb.)   Dağıtım Mümkün olan yerlerde, makinelerimizin nakledilmesinde demiryolu gibi çevreyle dost taşımacılık yöntemlerini kullanıyoruz. Ancak, lojistik gerekçelerle dağıtımların büyük bir kısmı ağır yük taşıtları kullanılarak yapılmaktadır.   Kullanım Kärcher ürünlerinin özellikleri de sürekli iyileştirilmektedir. Yenilikçi çözümler hem su ve enerji kullanımını, hem de toz ve gürültü emisyonlarını düşürmektedir.   Onarım Onarım kolaylığı da tasarım aşamasından itibaren dikkate alınmaktadır. Gissigheim'de bulunan servis merkezimiz, dünya çapında bakım ve onarım hizmetleri sağlamaktadır   Kärcher ürünlerinde çevrenin korunmasında en iyi uygulama örnekleri Kärcher için, ürünlerimiz ile çevre bilincinin iç içe olması büyük bir öneme sahiptir. Ürünlerimizin enerji ve kaynak kullanımı açısından verimli olmalarının sağlanması ve makinelerimizin çevreye olan etkilerinin en aza indirilmesi bu önemin sonucudur. Çevreye saygı duyan ürünler geliştirmeye ve ürünlerimizi iyileştirmeye devam etmekteyiz.   Eco! ürün serilerimiz eco!efficiency ürün serilerimiz, ürünlerimizde çevreyi koruma bilincinin başarıyla uygulandığını gösteren örneklerdir. Pek çok ürünümüz çevreyle dost teknolojiyle üretilmiştir.   Elektrikli süpürgeler için EU enerji etiketi Kärcher' in uzun yıllardır piyasaya sunduğu elektrikli süpürgelerinde uyguladığı daha az güç kullanarak verimli temizlik artık Avrupa yasası haline gelmiştir. 1 Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe giren AB enerji etiketi, kuru elektrikli süpürgelerin şebekeden çekecekleri nominal gücü maksimum 1.600 W ile sınırlandırmaktadır. Avrupa'da satılan tüm cihazların AB enerji etiketine sahip olması gereklidir.   Şirkete bağlılık Kärcher'in sosyal sorumluluğunun tam bilincinde olduğu kurumsal yönergelerimizden görülebilir. Değerlerimize, normlarımıza, insan haklarına saygı duymayı ve her ülkenin hukuki ve sosyal sistemlerine, iyi bir vatandaş gibi bağlı kalacağımızı beyan ediyoruz.   Dernek ve girişimler Kärcher, sürdürülebilirlik alanında bir mihenk taşı olmayı hedeflemektedir. Bu amaca ulaşabilmek adına, sadece şirket içi süreçler ve standartlara odaklanmamız yeterli değildir. Aynı zamanda şirket dışındaki etkinlikleri takip etmemiz ve bunlarda aktif görev almamız da gerekmektedir. İşte bu nedenle Kärcher; tamamı politika, ekonomi ve teknoloji alanlarında sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi ortak amacını takip eden, çok sayıda derneğe ve girişime üye olmuştur.   Kopenhag ve Cancún iklim koruma tebliğinin imzalanması Küresel olarak faaliyet gösteren şirketler olarak Kärcher ve diğer yüzlerce firma, Kopenhag ve Cancún tebliğini imzalamıştır. 2009 ve 2010 yıllarında BM İklim Zirvesi sırasında politikacılar, iklim değişikliği ve sera gazı emisyonlarına karşı istikrarlı tedbirler almaya davet edildi. İklim değişikliği konusunda istekli, tutarlı ve eşitlikçi küresel sözleşme çağrısı yapıldı. Amaç, sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve dünya çapında CO2 azaltma hedefini desteklemek üzere, düşük emisyonlu ürünlere, hizmetlere, teknolojilere ve alt yapılara yatırım yapmaktır. Cambridge Üniversitesinde "Galler Prensi İklim Değişikliği Kurumsal Liderler Grubu" tarafından tebliğler üzerinde çalışıldı.   BM Küresel İşbirliği Üyesi BM Küresel İşbirliği üyesi olarak, iş süreçlerimizde ve stratejilerimizde; insan hakları, işçilik, çevrenin korunması ve yolsuzluğa karşı durma dünya çapında tanınmakta olan on ilkeye bağlı kalmaktayız. Bunun anlamı, bu ilkeleri güvence altına almamız, desteklememiz ve uygulamaya koymamız demektir. Birleşmiş Milletler Küresel İşbirliği, şirketler için stratejik bir girişimdir. Onların yardımları ile tüm ekonomik bölgelerin ve toplulukların yararına piyasaların ve ticari ilişkilerin, teknolojilerin ve finansın gelişmesine katkı sağlamak amacıyla, iş dünyası küreselleşmenin önemli bir itici gücü olarak görev yapmaktadır.   VDMA'nın Mavi Yetkinlik (BlueCompetence) sürdürülebilirlik girişim üyesi BlueCompetence girişimi, kendisinin aktif bir şekilde sürdürülebilir teknolojileri teşvik etmek ve sağlamak amacıyla makine ve sistem mühendisliği alanlarında çözüm uzmanlığını vurgulama amacındadır. BlueCompetence, ortak olarak yerine getirmekte olduğumuz; şeffaf, güvenilir sürdürülebilirlik standartlarını ve kriterlerini tanımlamaktadır. Bu girişim, sürdürülebilir çözümler ve ürünler arayışında olan tüm kişiler veya faaliyetlerini sürdürülebilir bir şekilde yürüten şirketler için güven vermektedir.